Faktoring firmaların ürün ya da hizmet satışlarından doğan vadeli alacaklarını temlik altına alan bir finansman ürünüdür. Temelde finansman, alacak garantisi ve tahsilat yönetimi olmak üzere, üç ayrı hizmet çeşidi, ihtiyacınıza göre birlikte ya da ayrı olarak sunulur. Faktoring, yurt içi ve yurt dışı (ihracat) faktoringi olmak üzere genelde ikiye ayrılır.

FAKTORİNG’İN AVANTAJLARI NELERDİR?

Faktoring, sunduğu çözümler ile firmalara yurt içi ve yurt dışında güvenli ve sürdürülebilir bir büyüme imkânı sağlarken, ülkemizin reel ekonomisine destek olur. Faktoring avantajları kullanıma göre değişebilir ancak başlıca 7 avantajı vardır.

  • Alacak garantisi hizmetiyle güvenli açık hesap ve vadeli alış/satış imkânı
  • Vadeli alacaklar için esnek finansman
  • Nakit akışı ve işletme sermayesi optimizasyonu
  • İstihbarat hizmetiyle, özellikle yurt dışı pazarda güvenli satış ve iş geliştirme imkânı
  • Tahsilat desteği
  • Şirketlerin; takip, tahsilat gibi operasyonel yüklerini üzerlerinden alarak şirketlere iş geliştirmeye odaklanmak için ihtiyaçları olan zamanı ve nakdi sağlamak
  • Peşin hammadde alma imkânının getirdiği uygun maliyetler

FAKTORİNG’İN AŞAMALARI NELERDİR?

1 ALACAK GARANTİSİ

Alınan faktoring hizmetine bağlı olarak, alacağın ödenmeme riskinin faktoring şirketi tarafından üstlenildiği durumlarda, sözleşmeyle belirlenen limit dahilindeki tutarı ödemeyi alacak garantisi kapsamında faktoring şirketi yapar.

2 TAHSİLAT TAKİBİ

Faktoring işlemine konu olan alacaklara istinaden, faktoring şirketi müşterisine finansman hizmeti verir. Ayrıca alacağın vadesinde tahsilatını da takip eder.

3 START OF THE PROCESS

Müşterinin teklifi kabul etmesine istinaden faktoring sözleşmesi imzalanır. Faktoring şirketi, müşterisine anlaşılan uygun koşullarla hizmet vermeye başlar.

4 OFFER

Firmaların ihtiyaçlarına uygun olacak faktoring çözümleri beraber belirlenir ve faktoring şirketi müşteriye teklif sunar.

5 BAŞVURU

Vadeli alacakları için faktoring hizmetlerinden (finansman, alacak garantisi ve tahsilat) yararlanmak isteyen firmalar gerekli bilgi ve belgeleriyle faktoring şirketine başvurur.

YURT İÇİ FAKTORİNG NEDİR?

Yurt içi faktoring, aynı ülke sınırları içerisinde alıcı ile aranızdaki ticaretten doğan; vadeli, faturalı çek & senet alacaklarınız karşılığında size hızlı nakit sağlayan faktoring hizmetidir.

YURT İÇİ FAKTORİNG

YURT DIŞI FAKTORİNG NEDİR?

Yurt dışı faktoring, diğer bir değişle ihracat faktoringi, farklı ülkelere yaptığınız ihracat kalemlerinden doğan vadeli alacaklarınız karşılığında verilen faktoring hizmetidir.

YURT DIŞI FAKTORİNG

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FAKTORİNG NEDİR?

Faktoring, firmaların yurt içi ve yurt dışı mal veya hizmet satışından doğmuş faturalı vadeli alacaklarını devir alarak, ihtiyaca yönelik finansman, alacaklarla ilgili faktoring garantisi ve tahsilat servislerini ayrı ayrı veya birlikte sunan hızlı ve esnek alternatif finansman ürünüdür.

Faktoring hizmetleri 3 ana gruba ayrılır.

1.    Finansman;

2.    Faktoring Garantisi;

3.    Alacak Yönetimi.

AÇIK HESAP ÇALIŞIYORUM, ÖDEME İÇİN VADE SONUNA KADAR BEKLİYORUM. BU ALACAKLARIMI TEB FAKTORİNG’DEN VADESİNDEN ÖNCE TAHSİL EDEBİLİR MİYİM?

Evet. İhtiyacınıza ve iş modelinize paralel yurt içi veya yurt dışı ticaretinizden doğan tüm vadeli alacaklar için TEB Faktoring’e başvuru yapılabilir ve değerlendirme sonucu uygun bulunduğu durumda vadeyi beklemeden ödemesi alınabilir.

FAKTORİNG’İ KİMLER KULLANABİLİR?

En küçükten, en büyüğe, her ölçekten mal ve/veya hizmet üreten ve satan tüm işletmeler vadeli alacakları için faktoring hizmetlerinden faydalanabilirler.

TEB İLE ÇALIŞMIYORUM, YİNE DE TEB FAKTORİNG İLE ÇALIŞABİLİR MİYİM?

Evet çalışılabilir.

FAKTORİNG İŞLEMİNİN TARAFLARI KİMLERDİR?

Genel olarak faktoring işleminin tarafları alıcı firma, satıcı firma ve faktoring şirketidir.

Yurt dışı faktoring hizmetinin bir çeşidi olan 2 faktoring şirketinin dahil olduğu modelde, alıcı, satıcı, ihracat faktoring şirketi ve ithalat faktoring şirketi olarak 4 taraf bulunabilmektedir.

#OlduBilin

TO START YOUR PROCEDURE

simply apply for factoring from anywhere you want.

IF YOU ARE AN EXISTING CUSTOMER

You can easily follow your online factoring transactions.

ONLINE BRANCH

ONLINE BRANCH

Check our online branch to learn the easiest way to track your online factoring transactions.

MORE INFORMATION
QUICK APPLY

QUICK APPLY

Submit the details of your postpaid check for your online factoring application and get the cash you need immediately.

APPLY
MOBILE APPLICATION

MOBILE APPLICATION

İstediğiniz yerden online faktoring başvurusu yaparak nakde ulaşmanın en pratik yolunu öğrenin.

MORE INFORMATION
DOWNLOAD MOBILE APP DOWNLOAD MOBILE APP LET US CALL YOU LET US CALL YOU
HAVE QUESTIONS? LET US CALL YOU