Faktoring çeşitleri firmaların ihtiyaçları, iş modelleri ve alıcı ile ilişkilerine göre değişkenlik gösterirken temel olarak, gayrikabili rücu/kabili rücu ile bildirimli/bildirimsiz olarak incelenebilir.


Gayrikabili rücu faktoring

Faktoring şirketi tarafından temlik alınan alacakların faktoring şirketi garantisi altına alındığı ve alıcının iflas etmesine bağlı olarak ödenmemesi durumunda, mallarda herhangi bir ayıp veya reklamasyon yok ise, alacak garantisi altında satıcıya garanti ödemesi yapıldığı faktoring şeklidir.


Kabili rücu faktoring

Alacakların ödenmeme riskinin satıcı firmada olduğu ve alıcı tarafından ödenmediği durumda, faktoring şirketinin satıcıdan ödemeyi talep edebileceği faktoring şeklidir. Talebe göre tahsilat takibi faktoring şirketi tarafından yapılabilir.


Bildirimli faktoring

Satıcının faktoring şirketine alacakları devrettiğini alıcıya bildirdiği ve alıcının, fatura vadesinde fatura bedellerini satıcı yerine faktoring şirketine yaptığı faktoring işlem şeklidir.


Bildirimsiz faktoring

Satıcının, faktoring şirketine alacakları devrettiğini alıcıya bildirmediği faktoring işlem şeklidir. Bu durumda, tahsilat, satıcı tarafından yapılır.

#OlduBilin

TO START YOUR PROCEDURE

simply apply for factoring from anywhere you want.

IF YOU ARE AN EXISTING CUSTOMER

You can easily follow your online factoring transactions.

ONLINE BRANCH

ONLINE BRANCH

Check our online branch to learn the easiest way to track your online factoring transactions.

MORE INFORMATION
QUICK APPLY

QUICK APPLY

Submit the details of your postpaid check for your online factoring application and get the cash you need immediately.

APPLY
MOBILE APPLICATION

MOBILE APPLICATION

İstediğiniz yerden online faktoring başvurusu yaparak nakde ulaşmanın en pratik yolunu öğrenin.

MORE INFORMATION
Let's Call You Let's Call You
DOWNLOAD MOBILE APP DOWNLOAD MOBILE APP LET US CALL YOU LET US CALL YOU
HAVE QUESTIONS? LET US CALL YOU