Sektörümüzün en önemli unsuru insan kaynağıdır. Bu sebeple TEB Faktoring çalışanlarını titizlikle seçmekte, çalışma döneminde ise şirket içi ve dışı eğitimlerine önem vermektedir.

TEB Faktoring ana departmanları ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Pazarlama

Pazar geliştirerek müşteri portföyünü oluşturmak, ürünü tanıtarak kullanımını sağlamak, müşteri ihtiyaçlarını saptayarak doğru çözümleri önermek, talepleri doğru ve hızlı bir şekilde karşılamak ana görevleridir.


Krediler

Müşteri portföyüne katılacak firmaların mali yapılarını bulundukları sektör itibariyle ilkelerimiz çerçevesinde değerlendirmek, istihbarat çalışmalarını yapmak, sektör analizleri yaparak oluşturmak temel görev alanlarıdır.


Mali İşler

Yapılan işlemlerin operasyon ve muhasebe kayıtlarını oluşturmak ve uygunluğunu saptamak.


Operasyon

Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Müşterilerden temlik alınan faturaların (ve varsa çeklerin / senetlerin) tahsilatını takip etmek, müşteri hesaplarını kontrol etmek, müşterilerle ilgili dokümantasyonu hazırlamak, kontrol ve takip etmek yurt içi operasyonun temel görev alanlarıdır.


İhracat müşterilerinden temlik alınan faturaları muhabirlere temlik etmek ve vadelerinde tahsilatlarını takip etmek, alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafı çözmeye yardımcı olmak, ihracatçının ihtiyacı doğrultusunda alıcılar için muhabirlerden garanti limiti tahsis etmek, müşteriler ile ilgili dokümantasyonu hazırlamak, kontrol ve takip etmek yurt dışı operasyonun ana görevleridir.


Fon

Şirket için uygun alternatifleri saptayarak uygulamak, maliyet belirlemesi ile fiyatlama bazını oluşturmak ve şirketin nakit akışını oluşturmak ana görevlerdir.


İş Çözümleri

Inhouse geliştirilen şirket uygulamamızdaki mevcut fonksiyonların yanı sıra yeni ürün ve işleyişler için gereken sistem uyarlamalarının analiz ve testlerini yaparak sistemi güncel tutmak temel görev alanlarıdır.


Uyum ve İç Kontrol

Şirket faaliyetlerinin ilgili yerel ve uluslararası mevzuata uygunluğunu denetlemek ana görevleridir.


Hukuk Müşavirliği

Şirket birimlerinin ve çalışanlarının ihtiyaç duyduğu hukuksal danışmanlık hizmetlerini sağlamak ve şirketin sorunlu hale gelmiş alacaklarının kanuni takip yoluyla tahsil edilmesini yönetmek temel fonksiyonudur.


TEB Faktoring servis kalitesini en üst düzeyde tutmak amacıyla tüm departmanlarda genç, dinamik, iyi eğitimli ve tecrübeli insan gücü ile çalışmaktadır.

TEB Faktoring büyüyen bir organizasyon olarak her zaman yeni adayları bünyesine katmayı arzulamaktadır.


Staj İmkânı: Yüksek öğrenimini yeni tamamlamış ya da önümüzdeki yıllarda tamamlayacak olan geleceğin profesyonellerine her zaman staj imkânı tanımakta, onların dinamik yaklaşımlarını paylaşmaktadır.


  • Özel Grup Sağlık Sigortası
  • Servis
  • Yemek Hizmeti
  • Çalışanlarımızın sosyal faaliyetlerine yönelik yıllık sosyal aktivite
Sizi Arayalım Sizi Arayalım
MOBİL UYGULAMAYI İNDİR MOBİL UYGULAMAYI İNDİR SİZİ ARAYALIM SİZİ ARAYALIM
SORULARINIZ MI VAR? SİZİ ARAYALIM